Malmin entinen lentokenttä on nyt auki virkistyskäytölle

Malmin entinen lentokenttä on nyt auki virkistyskäytölle

julkaistu , päivitetty

Malmin entisen lentokentän alue on avattu virkistyskäyttöön. Kentän aidatulle alueelle voi kulkea vapaasti viiden jalankulkuportin kautta. Tarjolla on muun muassa matkaluistelua. Moottoriajoneuvolla ajaminen kenttäalueella on kielletty.

Entinen lentokenttä taipuu moneen

Malmin entinen lentokenttä muuttuu tänään kaikille kaupunkilaisille avoimeksi alueeksi. Siellä on mahdollista esimerkiksi kävellä, juosta, pyöräillä, luistella ja hiihtää, lennättää leijaa ja pelata palloa. Moottoriajoneuvoilla, kuten mopoilla ja autoilla, ei kenttäalueella saa ajaa. 

Helsingin kaupunki pyytää käyttäjiä huomioimaan, että kentän läpi kulkee myös kaksi pelastuslaitoksen hälytysajoreittiä, eli kentällä pitää olla valppaana, mikäli kuulee sireenin.  

Alueen kulkuportit sekä virkistys- ja väliaikaiskäytön toiminnot löytyvät täältä: Malmin lentokenttä: talven virkistyskäytön opaskartta 

Malmin lentokentälle on avattu matkaluistelurata 

Helsinkiin on paljon toivottu matkaluistelurataa, mutta merenjään vahvuus ja sääolosuhteet ovat ailahtelevia, joten matkaluisteluradalle löytyi varmempi ja turvallisempi paikka Malmin kentän uudelta virkistysalueelta. Rata on nyt auki ja kaikkien ulkoilijoiden käytettävissä. Radan tilannetietoja voi seurata ulkoliikunta.fi -palvelusta. 

Lentokentän kiitoradan kohdille osittain jäädytettävä matkaluistelurata mukailee muodoltaan syklistä nelikulmiota, pituutta sillä on noin 1,2 kilometriä ja leveyttä on parhaimmillaan yli 10 metriä.   

Malmin matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin olosuhteet sallivat ja jäällä luistelu on turvallista. Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa esimerkiksi jäädytetään, aurataan, harjataan ja niin sanotusti höylätään aina tarpeen tullen. 

Alueen rakentamiseen valmistaudutaan 

Malmin entisen lentokentän alueelle valmistellaan esirakentamisurakkaa, johon kuuluu kolme kokonaisuutta: maakaasun runkoputken esirakentaminen, uusi ajoyhteys kenttäalueen pohjoisosaan ja erilaisia esirakentamisen koerakenteita. Työt käynnistyvät näillä näkymin kevättalvella 2022.

Alueella sijaitseva maakaasun runkoputki tulee siirtää uuteen sijaintiin ensimmäisten asuinalueiden, Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien kohdalta. Käytännössä tämä tarkoittaa mittavia kaivuutöitä noin kahden kilometrin matkalla. Töiden jälkeen kaivuualue maisemoidaan ennalleen. 

Uusi ajoyhteys sijoittuu alueen pohjoisosaan Suurmetsäntien ja rullaustien väliin. Ajoyhteys tulee palvelemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. 

Uuden valaistun jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteyden varrelle on suunnitteilla myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät todennäköisesti myöhemmin keväällä. 

Kentän muu väliaikaiskäyttö 

Pelastuslaitos jatkaa toimintaansa Malmin pelastusasemalla, ja käyttää päivittäin hälytysajoreittejä kentän poikki. 

Kentän alueelle tulee myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) käyttöön väistötiloja Roihupellon uuden kampuksen rakentamisen ajaksi. Isojen ajoneuvojen ulkoharjoittelualue ja ajoneuvojen huoltoharjoitteluhallit otetaan logistiikkaopetuksen käyttöön maaliskuussa 2022. Ulkoharjoittelualue on rajattu virkistyskäytössä olevasta alueesta aidalla, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä harjoittelualueelle. 

Terminaalin ja hangaarin korjaukset 

Malmin entisen lentokentän terminaali- sekä hangaarirakennukset ovat lainvoimaisella asemakaavalla suojeltuja. Rakennuksiin on tulossa niiden käyttöä turvaavia teknisiä korjauksia. 

Talousarviossa terminaalin remontin suunnittelu on ajoitettu vuodelle 2022 ja tekniset korjaukset vuodelle 2023. Hangaarissa puolestaan suunnittelu tehdään 2023 ja korjaukset 2024.  

Lähde: Helsingin kaupunki
Kuva: Helsingin kaupunki / Paavo Jantunen

Katso myös