Tietosuojaseloste

Muokattu viimeksi

Henkilötietolain (523/99) 3 §:n, 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 23.8.2020

Me arvostamme Matka-Suomen käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Haluamme ymmärtää palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi keräämme palvelumme käyttäjiin liittyviä tietoja lukuisista eri lähteistä, muun muassa heidän verkkokäyttäytymisestään, ostotiedoista, erilaisista tutkimustuloksista ja mediasisällöistämme. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin Matka-Suomen käyttäjille kuin mainostaja-asiakkaillemme. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tämä on henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste.

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen, ml. Kumppanien, verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Go Digital Oy vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa Go Digital Oy:tä

”Palvelu” tarkoittaa Matkasuomi.fi -palvelua

”Asiakas” tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä

”Kumppani” tarkoittaa  Go Digital Oy:n sopimuskumppania, joka markkinoi palveluitaan, Palvelun kautta.

1. Rekisterinpitäjä

Go Digital Oy toimii rekisterinpitäjänä Matkasuomi.fi -palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta. Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.

Go Digital Oy (y-tunnus: 2437178-9)

Piispantilankuja 4

02240 Espoo

puh. +358 40 686 5540

info@matkasuomi.fi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Matka-Suomi markkinointirekisteri ja Matka-Suomi asiakastietorekisteri (CRM).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Matka-Suomi kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakkaan ja Matka-Suomen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, palvelun kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, tutkimustoimintaan, Matka-Suomen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Matka-Suomen viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Matka-Suomi käyttää kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistä Palvelusta ja muista verkkosivustoista saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää Käyttäjää kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Matkapuhelinnumero
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Asema/titteli
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedot
 • Yrityksen laskutustiedot
 • Ostohistoria

Lisäksi Matka-Suomi käyttää sivustoillaan evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Lue lisää evästeistä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröitymisen tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai käyttäjän itse täydentäessä tietojaan. Henkilötietoja voidaan kerätä myös sosiaalisen median kanavia käyttäen sekä erilaisten markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen kautta. Rekisteri pidetään pääsääntöisesti yllä manuaalisella päivityksellä.

Asiakastietorekisterin tiedot sisältävät Kumppaneiden ja asiakasyritysten tietoja. Yhteistyön alkaessa tiedot kirjataan manuaalisesti ja niitä pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Pidämme tärkeänä, että henkilötietosi ovat koko ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä, Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, Palveluita käyttämällä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä käytäntöä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajalle, mikäli liiketoimintaa uudelleenjärjestellään tai myydään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Matka-Suomen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty.

Henkilötietojen käsittelyyn on käyttöoikeus Matka-Suomen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja voidaan poistaa rekistereistä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Matka-Suomea käsittelemästä rekisteröityä koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antama suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava henkilökohtaisesti ja henkilöllisyys on samalla todistettava. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton.

Pyynnöstä Matka-Suomi tekee henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistaa virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot. Matka-Suomi ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, mikäli muutoksista ei ole ilmoitettu.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Matka-Suomi kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuoja-/rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.